ohm yasası

duman degil buhar
Ohm yasası, iki nokta arasındaki bir iletken aracılığıyla akımın, iki nokta arasındaki gerilim ile doğru orantılı olduğunu belirtir. Orantılılık sabiti, direnç, birincisi, bu ilişkiyi tanımlayan olağan matematiksel denkleme ulaşır:I iletkenden amper birimlerinde geçen akımdır, V iletken boyunca volt birimlerinde ölçülen gerilimdir ve R, iletkenin ohm birimlerindeki direncidir. Daha spesifik olarak, Ohm'un yasası bu ilişkideki R'nin mevcut durumdan bağımsız olarak sabit olduğunu belirtir.

Temel olarak, Ohm Kanunu, güç, voltaj, akım ve direnç arasındaki ilişkiyi tanımlar. Aşağıdaki çizelge, alt ohm buharlaşması için ne kadar güç bekleneceği konusunda bir fikir vermektedir, ancak bir bobini ateşlemeden önce işinizi iki kez kontrol etmek için her zaman bir hesap makinesi kullanmalısınız.

Sözlük